Skip to main content
Pokazane rekordy 1-20 z całkowitych 123.
Dostępne
Dostępne
Sygnatura: ČSN EN ISO 9001
Słowa kluczowe: normy
Słowa kluczowe: management
Słowa kluczowe: kvalita
Słowa kluczowe: management jakosti
Słowa kluczowe: řízení jakosti
Słowa kluczowe: jakost
[Loading...]
Dostępne
Sygnatura: PS266
Słowa kluczowe: pozemní stavby
Słowa kluczowe: příručky
Słowa kluczowe: normy
Słowa kluczowe: stavebnictví
Słowa kluczowe: zákony
Słowa kluczowe: vyhlášky
Słowa kluczowe: typologie
Słowa kluczowe: stavební konstrukce
Słowa kluczowe: budovy
[Loading...]
Dostępne
Sygnatura: PS216
Słowa kluczowe: pozemní stavby
Słowa kluczowe: příručky
Słowa kluczowe: stavebnictví
Słowa kluczowe: normy
Słowa kluczowe: vyhlášky
Słowa kluczowe: zákony
Słowa kluczowe: typologie
[Loading...]
Dostępne
Dostępne
Sygnatura: PS192
Słowa kluczowe: pozemní stavby
Słowa kluczowe: beton
Słowa kluczowe: normy
Słowa kluczowe: standardy
Słowa kluczowe: navrhování
Słowa kluczowe: Eurokód
Słowa kluczowe: betonové konstrukce
Słowa kluczowe: železobetonové konstrukce
Słowa kluczowe: výpočty
Słowa kluczowe: zatížení
[Loading...]
Dostępne
Dostępne
Dostępne

Akcje

Fasety

[Loading...]